Over

GICON is een Online Verkoop- en Marketing Bureau. GICON doet twee dingen:

  1. Voor zichzelf: ontwikkelt, beheert en exploiteert Succesvolle Online Verkoopconcepten.
  2. Voor anderen: hetzelfde als bij 1., maar dan voor anderen.

GICON is van Aswin Ganga.