Verschil Tussen Prijs en Waarde

Prijs
Prijs is wat je betaald.

Waarde
Waarde is wat je zou moeten betalen.

Grondslag Prijs versus Waarde

Grondslag Prijs
De grondslag voor prijs is emotie.

Grondslag Waarde
De grondslag voor waarde is ratio.